KANSEN VOOR
DE KOP VOORSCHOTERLAAN

De kwaliteit van het beschermd stadsgezicht van de Kop van de Voorschoterlaan bij de Oudedijk en het pleintje aan de achterzijde van het metrostation aan de Vredehofstraat zijn hoognodig aan verbetering toe. Om dit in gang te zetten heeft een aantal actieve bewoners een Werkgroep opgezet om te inventariseren wat de problemen zijn en hoe hier gezamenlijk met bewoners en gebruikers nieuwe ideeen voor kunnen worden bedacht. Bewoners en gebruikers met een idee of een wens voor deze plek worden gevraagd om via een stukje tekst of een tekening/plaatje hun idee kenbaar te maken bij de Werkgroep. Hiertoe zullen begin januari 2016 flyers huis aan huis bezorgd en posters opgehangen worden.

Doe mee en lever je idee in voor 21 januari 2016!

Op dinsdag 2 februari 2016 is er vervolgens een workshop om deze ideeën met elkaar te bespreken. De mensen die een idee of wens hebben ingestuurd zijn welkom om tijdens deze workshopavond hun idee toe te lichten en de ideeën van anderen te bekijken. Na de presentaties werken de aanwezigen in kleine groepjes mogelijkheden verder uit.

De workshop is van 20:00- 22:00 uur en wordt gehouden op Lusthofstraat 59.

Op dinsdag 16 februari 2016 volgt dan een volgende bewonersavond waarop de Werkgroep aan aanwezigen een ‘wensenkaart’ presenteert: een uitwerking in woord en beeld van varianten waarvoor op 2 februari tijdens de workshop ideeën zijn aangedragen. Na de presentatie is er gelegenheid voor discussie. Deze avond wordt wederom gehouden van 20:00- 22:00 uur op Lusthofstraat 59.

Deze wensenkaart wordt in maart 2016 aangeboden aan de Gebiedscommissie Kralingen Crooswijk, de gemeenteraadscommissie en wethouder Eerdmans, voorzien van een pleidooi voor realisatie.

Doe mee en maak je wensen en ideeën kenbaar vóór 21 januari 2016, door:

  1. 1. Te stemmen via de stempagina op deze website
  2. 2. Een idee op te sturen naar een van de volgende adressen:
    • Bewonersvereniging Lusthofkwartier, Lusthofstraat 59
    • Bewonersvereniging Kralingen-Oost, Postbus 4342, 3006 AH Rotterdam
    • Ideeënbus bij Spar City Kralingen, Voorschoterlaan 10
  3. 3. Een idee te mailen naar: kopvoorschoterlaan@gmail.com

Flyer Oproep aan alle gebruikers van de Voorschoterlaan

Go back